Järjestäjät ja tukijat

Case Pyhäjoki on taiteilija Mari Keski-Korsun alulle laittama projekti ja siitä on muodostunut yhteistyö hänen lisäkseen tuottaja-taiteilija Andrew Patersonin/Pixelache, muusikko ja taiteilija Antye Greie-Ripatin/Hai Art välille. Muita yhteistyökumppaneita ovat Suomen Biotaiteen Seura ja Pro Hanhikivi.

Case Pyhäjokea tukee Koneen Säätiö  ja Taiteen Edistämiskeskus.

Mari Keski-Korsu

Case Pyhäjoki -projektin taiteellinen johtaja ja vastaava tuottaja, syntynyt Raahessa. Mari Keski-Korsu on taiteilija, joka työssään käsittelee suurten ympäristö- ja sosioekonomisten muutosten vaikutusta ihmisten arkipäivässä. Hänen työnsä ovat yhteiskunnallisia, mutta niissä on yleensä mukana huumori. Teosten lähtökohtana on paikka ja ihmisten suhde omaan ympäristöönsä. Keski-Korsu aloitti taiteellisen uransa valokuvaajana, mutta alkoi työskennellä Internetin välityksellä tehtävien lähetysten parissa 1990-luvun puolivälissä. Tämä johti työskentelyyn live visualisointien, verkko- ja videotaiteen, interventioiden, dokumentaation, installaatioiden ja paikkasidonnaisen taiteen parissa. Häntä kiinnostaa taiteen, politiikan ja tieteen välimaastot. Teoksia on ollut esillä kansainvälisesti ympäri maailman sekä Suomessa. Keski-Korsu tekee usein yhteistyötä eri taiteilijaryhmien ja tutkijoiden kanssa sekä järjestää ja kuratoi erilaisia projekteja. http://www.artsufartsu.net

Pixelache

Helsinkiläinen Pixelache on monipuolinen alusta kokeelliselle taiteelle, designille, tutkimukselle ja aktivismille. Kiinnostuksen kohteena ovat kokeellinen vuorovaikutus ja elektroniikka, uusiutuva energia, biotaide, taide&tiede -kulttuuri, ruohonjuuritason tuotanto ja verkostot, median ja teknologian politiikka sekä talous, vaihtoehtoiset talousmallit, VJ -kulttuuri ja audiovisuaaliset performanssit, medialukutaito ja ympäristökysymykset. Pixelversity on vuonna 2010 perustettu koulutusohjelma, jonka tavoitteena on olla ’oppimissilta’ erilaisten toimijoiden, kulttuuri- ja kansalaisjärjestöjen, yksityishenkilöiden ja suurempien instituutioiden välillä sekä rakentaa ohjelmaa myös muualle kuin Helsinkiin. Pixelversity keskittyy erilaisten aktiviteettien välisiin suhteisiin niin, että niistä saattaa syntyä tietoa ja taitoa uusin Pixelache tapahtumiin. Case Pyhäjoki on osa Pixelversity 2013 ohjelmaa teemalla ’Techno-ecologies’. http://pixelache.ac

Hai Art

Hai Art on uusi, pitkän tähtäimen kansainvälinen projekti, joka yhdistää osallistavan nykytaiteen Hailuodon saaren elämään. Uudet viestimet, media, ääni- ja ympäristötaide sekä ekologinen taide punoutuvat kansainvälisiksi ja paikallisiksi ohjelmiksi ja toiminnaksi Hailuodossa. Hai Art toteuttaa toimintoja koko saarella, toimii olemassa olevissa käyttämättömissä kohteissa, yhteisön tiloissa, luontokohteissa, maatalousmailla, metsissä, rannoilla, lautalla ja monissa muissa paikoissa. Hai Artin päätoiminnot ovat julkinen äänikuoro KAIKU, kotimaiset ja kansainväliset taiteilijaresidenssit ja yhteistyöt, kurssit ja työpajat erityisesti lapsille ja nuorille, Erämaa äänistudio, talvifestivaali Hailuodon nuorille sekä kansainvälinen Erämaa-konferenssi, joka keskittyy taiteeseen ja sen relevanssiin etäisissä paikoissa. Hai Art on saanut yksityisrahoitusta sekä kahden vuoden rahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselta. Hankkeen hallintaorganisaatio Hai Art ry on rekisteröity voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on perustettu vuonna 2011 edistämään nykytaidetta Hailuodossa. http://www.haiart.net

Suomen Biotaiteen Seura

Suomen Biotaiteen Seura perustettiin vuonna 2008 Kilpisjärvellä. Järjestö tukee, tuottaa ja luo aktiviteetteja taiteen ja luonnontieteiden, erityisesti biologian alueilla. Suomen Biotaiteen Seura herättää julkista keskustelua biotieteestä, -teknologiasta ja -etiikasta. Lisäksi se on suomalainen kontaktipiste kansainvälisen biotaiteen sekä taide&tiede yhteistyön kentällä. Seurassa on tällä hetkellä 60 jäsentä eri taiteen ja tutkimuksen alueilta: mm. biotaide, teatteri, elokuva, musiikki, video, performanssitaide, taide&tiede, kuva- ja mediataide, kuvanveisto, ympäristötaide, design, kasvi- ja eläintiede, ympäristötiede, eläinten fysiologia, genetiikka, filosofia, kulttuurituotanto, taidehistoria yms. http://www.bioartsociety.fi

Pro Hanhikivi Ry.

Pro Hanhikivi ry:n tavoitteena on säilyttää Perämeren rannalla sijaitsevan Pyhäjoen Hanhikiven niemi ydinvoimalaitoksesta vapaana luontoalueena ja varmistaa sen käyttö edelleen kuntalaisten, kyläläisten ja mökkiläisten vapaa-ajanvietto- ja virkistysalueena, jossa voi vapaasti nauttia luonnon rauhasta, marjastaa ja kalastaa. Yhdistys on perustettu joulukuussa 2007, ja siihen kuuluu alkuvuodesta 2013 yli 300 jäsentä. http://www.prohanhikivi.net