Mitä?

’Case Pyhäjoki – Taiteellisia tulkintoja ydinvoimasta’ on poikkitaiteellinen ja -tieteellinen tutkimusmatka, tuotannollinen työpaja ja tapahtuma Pyhäjoella, Pohjois-Pohjanmaalla 1. – 11.8.2013. Suomen kuudes ydinvoimala aiotaan rakentaa Pyhäjoen Hanhikivenniemelle.

Case Pyhäjoki -projektin tarkoituksena on etsiä taiteen perspektiivejä Pyhäjoella tapahtuvaan suureen muutokseen, jonka ydinvoimalan mahdollinen rakentaminen aiheuttaa sekä tätä kautta pohtia myös energian tuotantoa ja kulutusta maailmassa. Taiteilijat eivät vain heijastele yhteiskunnan ilmiöitä ja sosioekonomisia suhteita työssään vaan asettuvat usein esim. politiikan ja tieteen välimaastoihin. Elämästämme on tullut voimakkaasti poliittisempaa uudella vuosituhannella ja tämä vaikuttaa meihin kaikkiin. On olemassa paljon taideteoksia, jotka kommentoivat epäeettisyyttä tai vääryyksiä, paljastaen erilaisia katsantokantoja. Myös yhteisötaiteen projektit kommentoivat vaikkapa sosiaalisia tilanteita ja osallistavat ihmisiä eri taustoista. Mutta voidaanko näitä rajoja hämärtää lisää? Voisiko taide olla osallistavaa, mutta silti esteettistä? Emmekö me kaikki ole aktivisteja? Mitä ovat aktivismin uudet muodot? Entä mitä muutosta haluaisimme? Pyhäjoelle suunniteltu ydinvoimala on konkreettinen hanke, joka yhdistää toisiinsa esim. kansalaisjärjestötoimintaa, politiikkaa, paikallis- ja maailmantaloutta, sekä energiantuotantoa, sen kulutusodotteita ja vähentyviä luonnonvaroja.

Pyhäjoelle suunniteltu ydinvoimala onkin työpajan esimerkkitapaus. Ihmisillä on voimakkaat mielipiteet hankkeesta. Pieni yhteisö on jakautunut niihin, jotka ovat ydinvoimalan puolesta ja sitä vastaan. Työpajan ja tutkimusretken tavoitteena on tutustua paikallisiin olosuhteisiin Pyhäjoella ja yrittää tehdä yhteistyötä paikallisten kanssa siitäkin huolimatta, että tilanne on intensiivinen. Miten ihmisten välille muodostunutta juopaa voisi kaventaa taiteen keinoin? Millainen poliittinen prosessi johti ydinvoimalahankkeeseen? Mitä se tarkoittaa pienelle, maatalousvaltaiselle Pyhäjoen kunnalle tai koko Pohjois-Pohjanmaan alueelle? Mitä hanke tarkoittaa kansallisella tai kansainvälisellä tasolla? Voiko ydinvoima hillitä ilmastonmuutosta? Mitkä ovat ydinvoiman vaihtoehdot kuten vaikkapa talouskasvun hidastaminen (degrowth) tai uudet tavat tuottaa uusiutuvaa energiaa? Pyhäjoki on loistava esimerkki jatkuvan ympäristö- ja talouskriisin aikana siitä, millaisia polkuja ihmiskunta voi valita kukoistaakseen tulevaisuudessakin.

Tutkimusretken ensimmäiset päivät on varattu keskusteluille, presentaatioille ja luennoille (sekä paikallisia, kansallisia että kansainvälisiä), tutustumiseen alueeseen ja sen ihmisiin erilaisten retkien kautta. Loput päivistä on varattu itsenäiseen työskentelyyn joko yksittäin tai ryhmissä. Työskentely voi johtaa esim. projektidemoon, suunnitelmaan, performanssiin, interventioon, taiteelliseen metodiin, keskustelutapahtumaan paikallisesti tai toimintasuunnitelman kehittämiseen, jota voidaan käyttää myös muualla kuin Pyhäjoella. Lopuksi järjestetään julkinen esittelytilaisuus työn tuloksista sekä mahdollisesti näyttely, jossa dokumentaatioita työstä voidaan esitellä. Tavoitteena on, että käsiimme jää jotain, jonka avulla voimme jatkaa työtä myös tulevaisuudessa.

Huomaathan, että Pyhäjoen lukiolla järjestettävät luennot ovat avoinna kaikille!.